ubezpieczenie pomocy drogowej

Ubezpieczenie OC przewoźnika

Ubezpieczenie OC dla przewoźnika

Czy firmy zajmujące się transportem drogowym muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC?  Oczywiście, że tak. Jak każdy kto jest posiadaczem pojazdu. Dodatkowo jednak, mogą zawrzeć ubezpieczenie OC przewoźnika. OCP – to w skrócie zabezpieczenie właściciela firmy przed odpowiedzialnością w związku z zawartą umową przewozową. Czyli jeśli podczas transportu towar ulegnie uszkodzeniu bądź zostanie utracony, to zakład ubezpieczeń poniesie odpowiedzialność finansową , a wtedy zlecający otrzyma odszkodowanie. Jest to zabezpieczenie, które chroni usługodawcą, ale i usługobiorcę. Ta polisa chroni również przewoźnika na wypadek pożaru czy kradzieży i opóznienia dostawy towarów.

OCP jest nieobowiązkowe. Tak samo jak AC. Mając jednak na uwadze odpowiedzialność przewoźnika za ładunki staje się ono niezbędnym wyborem dla niego. Polisę tę zawiera się na okres 12 miesięcy podobnie do ubezpieczenia OC. Co istotne zakres tego ubezpieczenia za dopłatą można rozszerzyć. Warto zwrócić uwagę, że wyróżniamy dwa rodzaje ubezpieczenia OCP:

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla transportu krajowego,
  • I ubezpieczenie przewoźnika międzynarodowego.

Dla jakiego rodzaju działalności jest OCP?

To ubezpieczenie dla osób które zawodowo wykonują przewożenie ładunków w Polsce i są osobami prawnymi, fizycznymi i prowadzą działalność gospodarczą, bądź też pozostają jednostkami organizacyjnymi, które nie są osobami prawnymi i prowadzą działalność gospodarczą. Ubezpieczyciele w omawianej polisie przy zakresie ochrony biorą pod uwagę zapisy prawa przewozowego ( na terenie Polski) oraz Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów ( w skrócie CMR)- biorąc pod uwagę transport zagraniczny.

Zamawiający usługę chcą być zapewnieni, że na wypadek niespodziewanych zdarzeń powierzone przez nich towary są zabezpieczone. OCP to ubezpieczenie, które ma w sobie wady i zalety oraz ma określony zakres , który obejmuje.

Ubezpieczenie OCP pomocy drogowej

W ostatnich latach mamy do czynienia z szalejącą inflacją. Każdy z nas podejmuje różnego rodzaju próby minimalizacji kosztów. Zarówno osoby prywatne jak i firmy codziennie borykają się z często bardzo trudnymi wyborami aktualnych potrzeb zakupowych.

Niestety wiele firm przedkłada chęć zysku nad zdrowy rozsądek i uczciwość w walce o konkurencyjne ceny. Czy ubezpieczenie OCP pomocy drogowej jest obowiązkowe? Nie. Tak samo jak u wielu innych przewoźników nie jest ono standardowym, obowiązkowym kosztem. Jest, a przynajmniej powinno być, jednym z aspektów wyboru najlepszej firmy dla osoby zlecającej. Nasz pojazd musi być w dobrych rękach. Mamy do czynienia z profesjonalistami, więc oczekujemy profesjonalnej obsługi za ustaloną cenę.

Przekazując pojazd pracownikowi pomocy drogowej, niejednokrotnie oddajemy do transportu mienie znacznej wartości. W przypadku uszkodzenia drogiego samochodu, w czasie holowania musimy mieć pewność, że odzyskamy równowartość poniesionych strat. Mniejsze firmy, nie posiadające OCP, z niskimi kapitałami mogą mieć problem z wypłatą zadośćuczynienia. 

ubezpieczenie oc pomocy drogowej

Wady i zalety polisy ubezpieczeniowej OC przewoźnika

Jedną z zalet posiadania tej polisy jest zwiększenie wiarygodności wobec usługodawców. Następny plus posiadania tego ubezpieczenia to zyskanie ochrony finansowej w razie powstania szkód ze strony towarzystw ubezpieczeniowych. W razie niespodziewanej szkody firma transportowa uniknie finansowych problemów. Jej usługodawca otrzyma odszkodowanie za poniesione ewentualne straty.

Okazuje się że ważnym aspektem jest to że towarzystwa ubezpieczeniowe zapewniają ochronę w razie awarii agregatu chłodniczego. Czyli gdy przewożony towar zostanie uszkodzony w konsekwencji niesprawności, samoczynnego wyłączenia się agregatu bądź gdy układ elektryczny ulegnie zwarciu to ubezpieczyciel pokryje straty. Polisa OCP o rozszerzonym zakresie chroni ładunek, jeśli pojazd nie miał ważnego ubezpieczenia technicznego.

Ciekawostką jest to że niektóre towarzystwa dają zabezpieczenie dla usługi, nawet jeśli kierowca doprowadziłby do zniszczenia towaru podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Jednak sam ubezpieczyciel po wypłacie takiego ubezpieczenia może wnioskować o zwrot kosztów.

Wadą OCP to zdecydowanie wyłączenia ochrony w polisach. Czyli na przykład przewożenie materiałow niebezpiecznych, żywych zwierząt, dzieł sztuki czy pieniędzy to przykładowe usługi, których OCP nie chroni. Polisodawca może wyłączyć z ubezpieczenia drogiego sprzętu elektronicznego.

Kolejnym powodem odmowy wypłaty OCP jest zaniedbanie przewoźnika bądź jego pracownika podczas usługi. Następne wyłączenia ubezpieczenia to między innymi: uszkodzony pojazd, kierowanie pojazdu przez osobę bez uprawnień, nieprzestrzeganie przepisów odnośnie pracy kierowców, wjazd do państwa, na którym polisa nie obowiązuje, nieprawidłowe załadowanie czy postój na niestrzeżonym parkingu.

Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

Bardzo istotnym aspektem jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) każdego polisodawcy. W ten sposób jesteśmy w stanie uniknąć problemów z wypłatą odszkodowania kiedy ładunek zostanie uszkodzony.

Zakres ubezpieczenia OCP to ważny element, któremu warto poświęcić uwagę przy wyporze polisy. Zapisy, które powinny przykuć naszą uwagę to całkowita suma gwarancyjna polisy OCP, zasady parkowania pojazdów, zasięg terytorialny ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności podwykonawców i podstawowe wyłącznie polisowaców czyli działanie siły wyższej.

Koszty polisy OCP to suma danych czynników. Składają się na nią między innymi: roczne dochody firmy transportowej, suma gwarancyjna, liczba ubezpieczanych pojazdów, zakrez terytorialny polisy, rozszerzenia ochrony polisy OCP. Najważniejszym aspektem jest to aby suma ubezpieczenia pokrywała wartość przewożonego ładunku.

Reasumując. Ubezpieczenie OCP jest docelowo przeznaczone dla przewoźników towarów, jest ono dobrowolne jednak jest wymagane przez usługodawców, którzy zamawiają transport. Polisa działa w Polsce i za granicami kraju. Opiewa w kosztach od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych. Tak więc polisa OCP to wyznacznik wiarygodności usługodawcy, który staje się gwarantem dla klienta.

Facebook
Twitter
Email

Ącki Pomoc Drogowa Warszawa – Laweta Warszawa i okolice 24 h / 7