Jak skorzystać z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji?

Jak skorzystać z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji?

Czym jest ubezpieczenie OC i w jakich sytuacjach pokrywa koszty holowania? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest kluczowym elementem funkcjonowania każdego pojazdu na drogach. Jego głównym celem jest ochrona kierowców przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. W ramach ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy szkód powstałych w wyniku kolizji lub wypadku spowodowanego przez…